Toevoeging rasagiline aan riluzol bij ALS

De toevoeging van rasagiline aan riluzol heeft bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) geen overlevingsvoordeel opgeleverd. Een post-hocanalyse lijkt echter te suggereren dat rasagiline de ziekteprogressie kan vertragen bij patiënten met snelle progressie.

Rasagiline is een monoamine-oxidase B-remmer die bij Parkinson neuroprotectief potentieel heeft. In muismodellen van ALS had het een ziektemodificerend effect. De deelnemers aan deze dubbelblinde fase II-studie kwamen uit 15 Duitse centra en hadden mogelijke, waarschijnlijke of definitieve ALS. Voorwaarden voor deelname waren onder meer progressieve zwakte die eerder dan 36 maanden was begonnen, een ziekteduur van 6-36 maanden en een ‘best-sitting slow vital capacity’ van minstens 50%. De 252 deelnemers kregen allemaal 100 mg riluzol per dag en werden gerandomiseerd naar 1 mg rasagiline per dag of placebo. De follow-up was 2, 6, 12 en 18 maanden na randomisatie. Het primaire eindpunt was overleving. De resultaten zijn precies gelijktijdig aan de presentatie tijdens het EAN-congres gepubliceerd in The Lancet Neurology. De resultaten werden gepresenteerd door dr. A.C. Ludolph (Ulm, Duitsland).

Aan het eind van de studie was de waarschijnlijkheid te overleven in de rasagiline- en in de placebogroep respectievelijk 0,43 en 0,53. De geschatte omvang van het effect (HR) was 0,91 (p = 0,31).

Rasagiline werd uitstekend verdragen; de bijwerkingen verschilden volgens Ludolph niet van placebo. Ze konden in de meeste gevallen worden toegeschreven aan de ziekteprogressie in plaats van aan de behandeling.

Een post-hocanalyse liet zien dat de overleving na 6 maanden gunstiger was in de rasagiline-groep bij de zogeheten ‘fast progressors’ (maar na 18 maanden niet meer). De auteurs concludeerden dat rasagiline de ziekteprogressie mogelijk beïnvloedt bij patiënten van wie de ALS Functional Rating Scale Revised (ALSFRS-R) op baseline meer dan 0,5 punt per maand verandert. Ludolph merkte in dit verband op: “De studie heeft ons geleerd dat we bij fast en slow progressors wellicht verschillende behandelingen moeten overwegen.”


  • Bronverwijzing
    1. Ludolph AC, Schuster J, Dorst J, et al. Safety and efficacy of rasagiline as an add-on therapy to riluzole in patients with amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol. 2018, June 19. DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30176-5.

Aandachtsgebied:

Neuro-musculair

Onderwerp:

ALS progressie rasagiline riluzol

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.