Succesvolle gentherapie voor jongens met adrenoleukodystrofie

Vroege resultaten laten zien dat Lenti-D gentherapie een veilig en effectief alternatief is voor allogene stamceltransplantatie ter behandeling van cerebrale adrenoleukodystrofie (ALD). Langdurige follow-up is nodig om de tijdsduur van respons en langetermijnrisico’s te bepalen. Zo concluderen onderzoekers Eichler et al. in de New England Journal of Medicine.

Om dit te bestuderen zijn jongens met ALD geïncludeerd in een eenarmige, open-label, fase II/III veiligheid en effectiviteitstudie. Patiënten verkeerden in een vroege fase van ziekteprogressie en hadden gadolinium-aankleurende laesies op MRI. Gentherapie bestond uit infusie met CD34+ cellen getransduceerd met het elivaldogene tavalentivec (Lenti-D) lentivirale vector. Tijdens interimanalyse werden graft-versus-hostziekte, overlijden, ernstige functionele beperkingen, verandering in neurologische functie en grootte van laesies bij MRI voor 24 maanden geobserveerd. Primaire uitkomstmaat was in leven zijn en geen ernstige functionele beperking hebben na 24 maanden.

In totaal ontvingen 17 jongens Lenti-D gentherapie. Op het moment van interimanalyse was de mediane follow-up 29,4 maanden (21,6=42,0). Alle patiënten lieten cellen zien met een succesvolle integratie van het gen waarbij er een meetbare hoeveelheid ALD-eiwit werd geproduceerd. Er werd geen overlijden gerelateerd aan de therapie of graft-versus-hostziekte geconstateerd. Verder waren 15 van de 17 jongens (88%) in leven en hadden geen ernstige functionele beperking met minimale klinische symptomen. Eén patiënt met forse neurologische achteruitgang is overleden vanwege ziekteprogressie. Eén patiënt met tekenen van ziekteprogressie bij MRI werd teruggetrokken uit de studie om allogene stamceltransplantatie te ondergaan. Deze patiënt overleed echter vanwege transplantatiegerelateerde complicaties.

Uit deze interimanalyse kan worden geconcludeerd dat Lenti-D gentherapie een veilig en effectief alternatief is ter behandeling is van ALD. Langdurige follow-up is echter nodig om de totale tijdsduur van respons op gentherapie en langetermijnrisico’s te bepalen.


  • Bronverwijzing
    1. Eichler F, Duncan C, Musolino P, et al. Hematopoietic Stem-Cell Gene Therapy for Cerebral Adrenoleukodystrophy. N Engl J Med. 2017 Oct 4.

Onderwerp:

ALD

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.