Stress in de vroege levensfase en Alzheimer

Lianne Hoeijmakers, die op 23 maart promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, onderzocht het effect van stress in de vroege levensfase op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Haar bevindingen benadrukken het belang van preklinische studies om de relatie tussen stress in de vroege levensfase en Alzheimer verder te ontrafelen.

Aan de ene kant bewijzen haar bevindingen neuropathologische verandering in het bèta-amyloïd in een alzheimerdiermodel (APP/PS1-muizen) na blootstelling aan stress in de vroege levensfase. Aan de andere kant geeft stress geen duidelijke verslechtering van cognitieve functies en neurogenese in zowel de APP/PS1-muizen als de oude wildtypemuizen. Maar de stress had ook invloed op de expressie van neuro-inflammatoire factoren door microgliacellen. Dit effect zou kunnen bijdragen aan een potentieel sterkere pro-inflammatoire respons en zo tot een snellere progressie van de neuropathologie en uiteindelijk de ziekte van Alzheimer.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.