Stemmingsfluctuaties bij Parkinson

Fluctuaties in angst- en stemmingsklachten komen vaak voor bij parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties. In de klinische praktijk is meer aandacht voor deze klachten wenselijk, stellen onderzoekers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde op basis van een meta-analyse.

Fluctuaties in angstklachten traden op bij 3,1 tot 67,7% van de parkinsonpatiënten met motorische fluctuaties (gewogen gemiddelde 35,4%). Voor fluctuaties in depressieve klachten varieerde het percentage van 2,1 tot 71,4% (gewogen gemiddelde 34,9%). De frequentie van fluctuaties in paniekklachten varieerde van 3,1 tot 54,5% (gewogen gemiddelde 37,1%).

De onderzoeken verschillen onderling sterk in de methode waarmee fluctuerende symptomen werden vastgesteld. Ontwikkeling van een meer gestandaardiseerde en gevalideerde beoordelingsmethode is noodzakelijk voor adequate diagnostiek en behandeling van, en wetenschappelijk onderzoek naar fluctuaties in motorische en niet-motorische symptomen, aldus de auteurs.Aandachtsgebied:

Bewegingsstoornissen

Onderwerp:

Parkinson

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.