Snelle verbetering hinderlijke symptomen en PGIC met eptinezumab

Behandeling met eptinezumab verbetert de meest hinderlijke symptomen van migraine snel, al in de eerste maand. De geobserveerde trends in zowel verbetering van de meest hinderlijke symptomen als de Patient Global Impression of Change (PGIC) waren gedurende alle tijdpunten waarop werd gemeten vergelijkbaar. Dit suggereert dat deze verbeteringen nauw gecorreleerd zijn met PGIC.

Het doel van deze studie was het evalueren van de invloed van behandeling met het calcitonin gene-related peptide (CGRP) monoklonaal antilichaam eptinezumab op de PGIC en de meest hinderlijke symptomen bij patiënten met chronische migraine. In totaal werden 1.072 volwassen patiënten gerandomiseerd naar eptinezumab 100 mg, 300 mg of placebo. De patiënten gaven zelf bij de screening aan wat het meest hinderlijke symptoom van hun ziekte was, dat iets anders moest zijn dan hoofdpijn. De verbeteringen in PGIC en de meest hinderlijke symptomen werden iedere vier weken beoordeeld met behulp van een zevenpuntsschaal. De resultaten toonden aan dat behandeling met eptinezumab 100 mg en 300 mg leidde tot statistisch significante afname in het maandelijks aantal migrainedagen ten opzichte van placebo (p < 0,0001 voor beide doseringen).

Als hinderlijke symptomen werden gevoeligheid voor licht, pijn bij het actief zijn en misselijkheid het vaakst genoemd. Tijdens de eerste 28-daagse screeningsperiode waren de hinderlijkste symptomen bij > 90% van de patiënten in alle behandelarmen onveranderd. Op maand 1 waren deze symptomen (zeer) verbeterd bij 45,0% (100 mg), 56,9% (300 mg) en 28,9% (placebo) van de patiënten. Dat gold eveneens voor de PGIC bij respectievelijk 45,0%, 59,0% en 32,3% van de patiënten. Een minimale verbetering in hinderlijke symptomen deed zich voor bij respectievelijk 30,1%, 22,2% en 29,7% van de patiënten; op de PGIC gaven respectievelijk 31,6%, 22,3% en 24,0% van de patiënten een minimale verbetering aan. Geen verandering of zeer aanzienlijke verslechtering in hinderlijke symptomen werd gezien bij respectievelijk 24,9%, 21,0% en 41,4% van de patiënten en op de PGIC bij respectievelijk 23,4%, 18,8% en 43,6% van de patiënten.


  • Bronverwijzing
    1. Lipton RB, et al. Patient Global Impression of Change related to improvement in most bothersome symptom following treatment with eptinezumab. IHC-PO-167. IHC 2019, 5-8 sept. Dublin, Ierland.

Aandachtsgebied:

Hoofdpijn

Onderwerp:

chronische migraine eptinezumab PGIC

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.