Promotie: depressie bij MS

Depressieve klachten bij mensen met MS nemen substantieel af na de behandeling met een kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet. Bij mensen die alleen op een wachtlijst werden geplaatst, bleken de klachten echter net zo veel te zijn afgenomen. Dat concludeert Rosa Boeschoten, GZ-psycholoog en onderzoeker bij GGZ inGeest, in haar proefschrift.

Uit een literatuurstudie die Boeschoten uitvoerde, bleek dat mensen met MS vaak te kampen hebben met depressieve symptomen (35%) of een depressieve stoornis (21%). Haar onderzoek toont ook aan dat de symptomen van depressie bij MS-patiënten overeenkomen met die bij mensen zonder MS. De diagnostiek hoeft dus niet anders te zijn bij mensen met MS. Echter, behandeling van depressie bij MS in de vorm van ‘face-to-face’ gesprekken kan bemoeilijkt worden door ziektegerelateerde barrières als vermoeidheid, fysieke verslechtering en transportproblemen.

Internetbehandeling

Middels een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht Boeschoten of kortdurende cognitieve gedragstherapie via internet een haalbare en effectieve methode is om depressie bij mensen met MS te behandelen. Zij vond dat behandeling via internet haalbaar is en mensen hier in het algemeen tevreden over zijn. Depressieve klachten waren direct na de behandeling en vier maanden later substantieel afgenomen bij mensen die de behandeling volgden. Depressieve klachten verminderden echter overeenkomstig bij mensen die op een wachtlijst geplaatst waren, en dus geen behandeling hadden gehad.

Betere selectie

Meer onderzoek is dan ook gewenst, aldus de promovenda. Nu is nog onduidelijk wie baat kan hebben bij een wachtperiode en of (en hoe) patiënten beter geselecteerd moeten worden voor behandeling. Boeschoten promoveerde vandaag op haar proefschrift: ‘Depression in Multiple Sclerosis: Prevalence, Profile and Treatment‘.Aandachtsgebied:

Multipele Sclerose

Onderwerp:

cognitie depressie promotie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.