Pre-eclampsie en dementie

Pre-eclampsie is geassocieerd met een toegenomen risico op dementie, met name vasculaire dementie (HR 3,46), zo schrijven Deense onderzoekers in BMJ na analyse van 20.352.695 persoonsjaren aan follow-up afkomstig van 1.178.005 vrouwen.

Cardiovasculaire ziekte, hypertensie en diabetes leken deze associatie niet substantieel te beïnvloeden, wat suggereert dat pre-eclampsie en vasculaire dementie gezamenlijke onderliggende mechanismen hebben of ´susceptibility pathways´ delen. Het uitvragen van de voorgeschiedenis met betrekking tot pre-eclampsie kan bijdragen aan het identificeren van vrouwen die mogelijk gebaat zijn bij screening op vroege tekenen van dementie, waardoor vroege interventie mogelijk wordt, aldus de onderzoekers.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.