Persoonlijke factoren en ernst ongeval bepalen gevolgen licht hersenletsel

Niet alleen de ernst van het ongeval, maar ook persoonlijke factoren hebben grote invloed op de uiteindelijke gevolgen van licht traumatisch hersenletsel. Deze factoren zijn al vroeg na het ongeval vast te stellen, waardoor de juiste therapie en begeleiding kunnen worden bepaald en kan worden voorkomen dat patiënten niet volledig herstellen. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van neuroloog Joukje van der Naalt en neuropsycholoog Joke Spikman van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in Lancet Neurology.

​De onderzoekers gingen in de UPFRONT-studie na of het mogelijk is te bepalen welke patiënten met licht hersenletsel het grootste risico hebben op een niet volledig herstel. Zij stelden van alle patiënten twee weken na het ongeval vast hoe ze omgingen met hun klachten (coping) en of zij stemmingsproblemen hadden. Deze gegevens combineerden zij met demografische gegevens en de ernst van het letsel. Na 6 maanden keken zij welke patiënten een niet volledig herstel hadden. In de periode januari 2013 tot januari 2015 deden in totaal meer dan 1000 patiënten mee aan het onderzoek, dat in het Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg, Medisch Spectrum Twente en het UMCG werd uitgevoerd.

Uit de resultaten bleek dat behalve de ernst van het ongeval, ook persoonsgebonden factoren zoals het omgaan met de gevolgen van hersenletsel, naast leeftijd, opleiding en eventuele psychische problemen vóór het ongeval, belangrijke factoren zijn die de mate van herstel bepalen na 6 maanden. Volgens de onderzoekers zijn er twee belangrijke momenten om patiënten te identificeren die een hoger risico hebben op niet volledig herstel. Allereerst op de spoedeisende hulp, maar het is nauwkeuriger in de eerste weken na het ongeval de verschillende risicofactoren in kaart te brengen via een gesprek of vragenlijst. Doordat deze factoren al vroeg na het ongeval te bepalen zijn, geeft dit de behandelaars mogelijkheden om tijdig de juiste therapie en begeleiding voor deze groep patiënten te bieden.

​Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.


  • Bronverwijzing
    1. UMCG
    2. Van der Naalt J, et al. Early predictors of outcome after mild traumatic brain injury (UPFRONT): an observational cohort study. Lancet Neurol. 2017, Volume 16, No. 7, 532–540

Onderwerp:

hersenletsel

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.