Ocrelizumab leidt frequent tot stabiele ziekte

‘No evidence of disease progression’ (NEPAD) kwam in de ORATORIO-studie met ocrelizumab ongeveer drie keer vaker voor bij de MS-patiënten behandeld met ocrelizumab dan in de placebogroep. Dat bleek uit een analyse gepresenteerd tijdens het EAN-congres in Amsterdam.

NEPAD is een nieuw eindpunt waarin zowel maten als MRI-activiteit en klinische parameters als de achteruitgang in het functioneren, ofwel EDSS-progressie, worden meegenomen. Tijdens het EAN-congres presenteerde onderzoekers een analyse van de ORATORIO-studie om na te gaan hoeveel patiënten voldeden aan de criteria voor NEPAD (geen tekenen van ziekteprogressie [NEP], geen relapses volgens het studieprotocol en geen tekenen van ziekteactiviteit op MRI of wat betreft klinische symptomen).

Uit de analyse van de ocrelizumab- (n = 465) en de placebogroep (n = 234) bleek dat na 120 weken de kans op NEPAD ongeveer 3 keer hoger was bij behandeling met ocrelizumab (9,4% vs. 29,9%; RR 3,15). Van NEP was sprake bij respectievelijk 30,3 vs. 43,2%, en bij 82,9 en 92,7% was geen sprake van een relapse (volgens protocol). Maar vooral het verschil wat betreft geen (nieuwe) ziekteactiviteit op de MRI was groot, met respectievelijk 26,5% in de placebogroep en 70,3% in de ocrelizumab-groep.

De onderzoekers concluderen dat gedurende de studie ocrelizumab voortdurend superieur was wat betreft het bereiken van NEPAD. Zij stellen verder dat dit een zinvol eindpunt lijkt voor gebruik bij patiënten zonder ziekteprogressie.


  • Bronverwijzing
    1. Montalban X, et al. Evaluation of No Evidence of Progression or Active Disease (NEPAD) in Patients With Primary Progressive Multiple Sclerosis in the ORATORIO Trial. PR2086. EAN 2017.

Aandachtsgebied:

Multipele Sclerose

Onderwerp:

NEPAD ocrelizumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.