Neurodegeneratieve en psychiatrische aandoeningen in ALS-families

Patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en hun eerstegraadsfamilieleden hebben een verhoogd risico op andere neurodegeneratieve aandoeningen wat suggereert dat er sprake is van een gedeelde etiopathogenese voor deze ziekten. Het verhoogde risico op psychiatrische aandoeningen onder ALS-patiënten en hun kinderen kan mogelijk worden toegeschreven aan de niet-motorische symptomen van ALS en de stress die gepaard gaat met de diagnose en progressie van de ziekte.

Bevindingen uit eerder onderzoek suggereren klinische en pathologische overlap tussen ALS en andere neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie en de ziekte van Parkinson. De associatie tussen psychiatrische aandoeningen en ALS is minder duidelijk en ook is er weinig bekend over het risico hierop bij families waarin ALS voorkomt. Elisa Longinetti et al. beschrijven in Neurology dan ook de resultaten van een registeronderzoek (1990-2013), uitgevoerd in Zweden, waarin werd onderzocht of patiënten met ALS – voorafgaand aan de diagnose – een verhoogd risico hadden op andere neurodegeneratieve en psychiatrische aandoeningen. Ze includeerden 3.648 patiënten met ALS en 36.480 voor leeftijd, geslacht en geboorteland gematchte controles. Ook volgden ze de patiënten en controles om het risico op andere neurodegeneratieve en psychiatrische aandoeningen ná de diagnose ALS te beoordelen. Om de potentiele bijdrage van familiaire factoren te onderzoeken, werden vergelijkbare studies uitgevoerd voor familieleden van ALS-patiënten en aan hen gematchte controles.

Verhoogd risico
Personen met eerdere neurodegeneratieve of psychiatrische aandoeningen hadden een 49% hoger risico op ALS (odds ratio 1,49; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,35-1,66) ten opzichte van personen zonder deze aandoeningen. Daarnaast hadden ALS-patiënten na de diagnose een toegenomen risico op andere neurodegeneratieve of psychiatrische aandoeningen (hazard ratio 2,90; 95% BI 2,46-3,43) in vergelijking met personen zonder ALS. De sterkste associaties werden gevonden voor frontotemporale dementie, de ziekte van Parkinson, andere vormen van dementie, de ziekte van Alzheimer, neurotische aandoeningen, depressie, stressgerelateerde aandoeningen en drugsmisbruik/-afhankelijkheid. Eerstegraadsfamilieleden van patiënten met ALS hadden ook een toegenomen risico op neurodegeneratieve aandoeningen, terwijl alleen kinderen van ALS-patiënten een verhoogd risico hadden op psychiatrische aandoeningen, ten opzichte van familieleden van controles.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Longinetti E, Mariosa D, Larsson H, et al. Neurodegenerative and psychiatric diseases among families with amyotrophic lateral sclerosis. Neurology. 2017 Jul 12. pii: 10.1212/WNL.0000000000004179. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Neuro-musculair

Onderwerp:

ALS neurodegeneratie psychiatrie

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen neurologie