MRI-kenmerken voorspellen tijd tot eerste symptomen Alzheimer

Onderzoekers van de PREVENT-AD Research Group beschrijven in Brain een set MRI-kenmerken waarmee het aantal jaren tot de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer kan worden voorspeld. Deze bevindingen kunnen mogelijk bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de individuele preklinische ziekteprogressie.

Bij personen met een autosomaal dominant overervende vorm van de ziekte van Alzheimer kan de leeftijd waarop de eerste symptomen zich aandienen worden voorspeld op basis van de ‘age of onset’ bij familieleden. Jacob Vogel et al. gebruikten dit concept bij personen van wie een van de ouders de sporadische vorm van de ziekte heeft en onderzochten vervolgens of het moment van de eerste symptomen kan worden voorspeld op basis van MRI-kenmerken. Daartoe werden bij 255 asymptomatische personen (≥ 55 jaar) uit het PREVENT-AD-cohort – van wie een van de ouders sporadische Alzheimer had – structurele en functionele MRI-scans gemaakt om het grijzestofvolume en ‘resting state’ functionele connectiviteit te bepalen.

Predictie
Deelnemers met een leeftijd dichtbij of hoger dan de leeftijd waarop bij de aangedane ouder de symptomen begonnen, vertoonden een afname van het grijzestofvolume en veranderingen in functionele connectiviteit, met name in hersengebieden die vaak zijn aangedaan bij de ziekte van Alzheimer. Door middel van ‘machine learning’ werd een set MRI-kenmerken (17 met betrekking tot grijzestofvolume en 47 met betrekking tot functionele connectiviteit) geïdentificeerd waarmee het aantal jaren tot de geschatte onset van de symptomen kon worden voorspeld in de validatiedataset (r2 (138) = 0,256 (95%-BI 0,18-0,36); p < 0,0001).

Ook in een testdataset hadden deze MRI-kenmerken voorspellende waarde voor het aantal jaren tot ‘estimated symptom onset’ (r2 (68) = 0,221 (95%-BI 0,077-0,392); p < 0,0001). Het model dat hierop werd gebaseerd presteerde beter dan een model op basis van cognitieve, genetische, MRI- en demografische kenmerken die worden gebruikt in de klinische praktijk.

Klinische conversie
Omdat nog geen van de PREVENT-AD-deelnemers symptomatische Alzheimer had ontwikkeld, valideerden de onderzoekers het model vervolgens bij 26 personen (zonder cognitieve klachten of met MCI) die wel respectievelijk MCI of Alzheimer ontwikkelden. Ook in deze groep voorspelde het model de jaren tot klinische conversie (r2 (26) = 0,153 (95%-BI 0,024-0,360), p = 0,049).


  • Bronverwijzing
    1. Vogel JW, Vachon-Presseau E, Pichet Binette A, et al. Brain properties predict proximity to symptom onset in sporadic Alzheimer's disease. Brain. 2018 Apr 23. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Dementie

Onderwerp:

alzheimer

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.