Minocycline verlaagt risico op conversie van CIS naar MS

Behandeling met minocycline verlaagt het risico op conversie van een ‘clinically isolated syndrome’ naar multipele sclerose ten opzichte van placebo, zo schrijven Canadese onderzoekers in NEJM. Het effect werd gevonden na 6 maanden, maar lijkt geen stand te houden tot 24 maanden.

Tussen januari 2009 en juli 2013 werden 142 deelnemers toegewezen aan behandeling met 100 mg minocycline 2 dd of placebo tot de diagnose MS werd gesteld of anders gedurende maximaal 24 maanden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 35,8 jaar en 68,3% was vrouw. Het risico op conversie naar MS binnen 6 maanden was 61,0% in de placebogroep en 33,4% in de minocycline-groep (p = 0,001). Na correctie voor het aantal laesies op baseline was het verschil in risico op conversie 18,5 procentpunten (95% BI 3,7-33,3; p = 0,01). Het niet gecorrigeerde verschil in risico was na 24 maanden niet langer significant (p = 0,06). Alle secundaire MRI-eindpunten waren gunstiger bij minocycline in vergelijking met placebo na 6, maar niet na 24 maanden. Uitval en bijwerkingen als uitslag, duizeligheid en tandverkleuring kwamen frequenter voor bij deelnemers die minocycline kregen dan bij deelnemers in de placebogroep.


  • Bronverwijzing
    1. Metz LM, et al. Trial of Minocycline in a Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017;376:2122-33.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.