Langetermijnuitkomsten na stamceltransplantatie bij MS

Bijna de helft van de MS-patiënten behandeld met stamceltransplantatie was 5 jaar later nog steeds vrij van neurologische progressie, zo blijkt uit onderzoek bij 281 patiënten gepubliceerd in JAMA Neurology. Lagere leeftijd, relapsing MS, minder eerdere immuuntherapieën en een lagere baseline EDSS-score waren geassocieerd met een betere uitkomst.

Autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (AHSCT) kan een effectieve behandeling zijn voor agressieve vormen van MS die onvoldoende reageren op standaardbehandeling. Paolo Muraro et al. evalueerden de langetermijnuitkomsten bij 281 patiënten die deze behandeling ondergingen in 25 centra in 13 landen. De mediane follow-upperiode was 6,6 jaar (0,2-16) en 78% (218 van 281) had een progressieve vorm van de ziekte. De mediane EDSS-score voor mobilisatie van stamcellen was 6,5 (1,5-9). Acht patiënten (2,8%; 95% BI 1,0-4,9%) overleden binnen 100 dagen na de transplantatie en bij hen werd het overlijden toegeschreven aan de transplantatie.

De 5-jaars progressievrije overleving (beoordeeld op basis van de EDSS-score) was 46% (95% BI 42-54%) en de totale overleving was 93% (95% BI 89-96%) na 5 jaar. Factoren geassocieerd met neurologische progressie na transplantatie waren een hogere leeftijd (hazard ratio (HR) 1,03; 95% BI 1,00-1,05), progressieve versus relapsing vorm van MS (HR 2,33; 95% BI 1,27-4,28) en > 2 eerdere ‘disease-modifying’ therapieën (HR 1,65; 95% BI 1,10-2,47). Een hogere baseline EDSS-score was geassocieerd met een slechtere totale overleving (HR 2,03; 95% BI 1,40-2,95).Aandachtsgebied:

Multipele Sclerose

Onderwerp:

EDSS-score RMS

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.