Herstel na ernstig hoofdtrauma tot minimaal één jaar erna

Een studie met data uit een Deense database met slachtoffers van ernstig hoofdtrauma toont dat herstel van het functioneren relatief lang na het ongeluk kan plaatsvinden. Herstel werd gezien tot één jaar na het oplopen van het trauma.

Bij patiënten met hoofdtrauma lijkt het herstel mogelijk gedurende een langere periode dan bij patiënten met een beroerte of met meningitis. In hoeverre patiënten herstellen wat betreft bewustzijn en functioneren en hoe lang dit proces voortduurt onderzochten Deense onderzoekers met behulp van gegevens uit een landelijke registratie.
Gekeken werd naar de uitkomsten bij 249 patiënten met ernstig hoofdtrauma die waren behandeld in de periode 2011-2013. De mate van herstel werd vastgesteld met de Rancho Los Amigos-schaal (RLA), de Functional independence measure-schaal (FIM) en de Early funtional abilities score (EFA).

Wanneer werd gekeken naar de RLA gedurende 1 jaar zagen de onderzoekers een trend richting herstel; bij opname in het ziekenhuis was deze gemiddeld 4, bij ontslag uit het ziekenhuis gemiddeld 6 en na 12 maanden gemiddeld 8. De FIM toonde een vergelijkbaar beeld met gemiddelde waarden van respectievelijk 20, 91 en 113. Bij de EFA waren de gemiddelde waarden respectievelijk 52, 95 en 99.

De onderzoekers stellen dat de resultaten laten zien dat het herstel wat betreft cognitief functioneren bij patiënten met ernstig hoofdtrauma minimaal één jaar aanhoudt en dat deze bevindingen moeten worden meegenomen bij het voorlichten van patiënten in een rehabilitatiekliniek.


  • Bronverwijzing
    1. Thygesen K, et al. There is still recovery at least until one year after severe traumatic brain injury. Results from the Danish Headtrauma Database before and after sub acute rehabilitation. EAN 2017, O3224.

Aandachtsgebied:

Neuro-musculair

Onderwerp:

hoofdtrauma

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.