Epilepsie beïnvloedt fertiliteit niet

In een recente cohortstudie gepubliceerd in JAMA Neurology is aangetoond dat fertiliteit niet wordt beïnvloed door epilepsie. De onderzoekers stellen daarom dat vrouwen met epilepsie een vergelijkbare kans hebben om zwanger te worden als vrouwen zonder epilepsie.

In het onderzoek werden vrouwen tussen 18 en 40 jaar geïncludeerd die minder dan zes maanden geleden gestopt waren met anticonceptie. Exclusiecriteria waren roken en de diagnose infertiliteit bij aanvang van de studie. 89 vrouwen met epilepsie en 109 vrouwen in de controlegroep voltooiden de studie. De gegevens werden verzameld tussen november 2010 en mei 2015 met een maximale followup van 21 maanden.

De gegevens over de conceptie en bevalling werden bijgehouden met de Pregnancy Outcomes and Deliveries app, die als een elektronisch dagboek diende. De data over onder andere insulten, seksuele activiteit, menstruaties en medicatiegebruik werden geanalyseerd tussen november 2015 en juni 2017.

54 van de 89 vrouwen met epilepsie (60,7%) en 65 van de 108 vrouwen zonder epilepsie (60,2%) werden binnen een jaar zwanger. Het verschil tussen beide groepen wat betreft de mediane tijd tot zwangerschap was bereikt bleek niet significant op basis van een proportional hazards model (6,0 maanden; 95% BI 3,8-10,1 in de onderzoeksgroep tegenover 9,0 maanden; 95% BI 6,5-11,2 in de controlegroep; p = 0,30). De seksuele acitiviteit was vergelijkbaar tussen beide groepen. In beide groepen resulteerde  81,5% van alle zwangerschappen in een levendgeborene.

Al met al is de kans op zwangerschap, de tijd tot zwangerschap en de verhouding levendgeborenen onder vrouwen met epilepsie gelijk aan die van vrouwen zonder epilepsie.


  • Bronverwijzing
    1. Pennell PB, French JA, Harden CL, et al. Fertility and birth outcomes in women with epilepsy seeking pregnancy. JAMA Neurol. 30 april, 2018 [E-pub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Epilepsie

Onderwerp:

convulsie epidemiologie kinderen zwangerschap

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.