Effectiviteit erenumab bij moeilijk behandelbare migraine bevestigd

De CGRP-receptorblokker erenumab is veilig en effectief ter preventie van moeilijk behandelbare migraine bij patiënten die onvoldoende hebben gereageerd op 2 tot 4 eerdere preventieve migrainebehandelingen.

Erenumab is als profylacticum bij episodische migraine getest in de 12 weken durende LIBERTY-trial, een dubbelblind gerandomiseerd fase III-onderzoek. De 246 deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar 140 mg erenumab of placebo. Het primaire eindpunt was het percentage deelnemers bij wie het aantal migrainedagen per maand (MMD’s) met minstens de helft was afgenomen tussen week 9 en 12. De secundaire eindpunten waren de verandering in MMD’s na 12 weken, de verandering in het aantal dagen per maand waarop medicatie voor acute migraine is gebruikt (MSMD’s) na 12 weken en de veiligheid en verdraagbaarheid.

Op baseline was het aantal MMD’s gemiddeld 9,3 en het aantal MSMD’s 4,6. Na 12 weken was het percentage deelnemers dat het primaire eindpunt bereikte significant hoger in de erenumab- dan in de placebogroep: 30,3 vs. 13,7% (OR 2,73; p = 0,002). Wat de secundaire eindpunten betreft, was erenumab ook geassocieerd met een grotere daling in het aantal MMD’s ten opzichte van placebo, met een gemiddeld verschil van -1,61 (p = 0,004). Het verschil in aantal MSMD’s was -1,73 (p < 0,001). De veiligheid en verdraagbaarheid van erenumab verschilde niet van placebo. Geen enkele deelnemer staakte de behandeling met erenumab in verband met bijwerkingen.


  • Bronverwijzing
    1. Reuter U, Goadsby PJ, Lanteri-Mine M. Efficacy and safety of Erenumab in episodic migraine patients with 2 - 4 prior preventive treatment failures : results from the phase 3b LIBERTY study . EAN 2018, abstract O427.

Aandachtsgebied:

Hoofdpijn

Onderwerp:

erenumab LIBERTY-studie migraine

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.