Circadiane en circaseptane ritmiek bij epilepsie

Meer dan 80% van de epilepsiepatiënten vertoont een duidelijke cyclus in het optreden van insulten, zo concluderen Australische en Amerikaanse onderzoekers in The Lancet Neurology op basis van een grote cohortstudie. Naast circadiane ritmes werden ook wekelijkse en langere cycli waargenomen. Het identificeren van unieke cyclische patronen zou kunnen leiden tot een betere voorspelling van het optreden van insulten en gepersonaliseerde chronotherapie.

Van epilepsie is bekend dat de aanvalsfrequentie oscilleert over het beloop van dagen, maanden en zelfs jaren. Maandelijkse ritmes worden vaak toegeschreven aan hormonale cycli, terwijl uit verschillende studies blijkt dat deze niet vaker bij vrouwen voorkomen. Zelfs zonder de mechanismen die eraan ten grondslag liggen volledig te begrijpen, kunnen temporele patronen worden geïncorporeerd in het behandelplan van de patiënt. Het doel van dit retrospectieve cohortonderzoek was dan ook om de sterkte en prevalentie van deze cycli te kwantificeren bij epilepsiepatiënten uit twee databases (SeizureTracker (VS, dagboek) en NeuroVista (Australië, ECG). Er werden verschillende analysetechnieken uit de circulaire statistiek gebruikt om de aanwezigheid en frequentie van multitemporele cycli van aanvalsactiviteit te analyseren. Bij NeuroVista werden data gebruikt van patiënten met ten minste 30 aanvallen en bij SeizureTracker van patiënten met minimaal 100 aanvallen.

Circadiaan en langer
In totaal konden de gegevens worden gebruikt van 12 deelnemers uit NeuroVista (10 juni 2010 – 22 augustus 2012) en 1.118 patiënten uit de SeizureTracker-database (1 januari 2007 – 10 oktober 2015). Ten minste 891 (80%) van de 1.118 patiënten in het SeizureTracker-cohort en 11 (92%) van de 12 patiënten in het NeuroVista-cohort vertoonden een circadiane (24-uurs) modulatie in het optreden van aanvallen. In het NeuroVista-cohort had één patiënt tevens een cyclus van precies één week. Twee anderen hadden bij benadering 1-weekse cycli en nog twee andere patiënten vertoonden 2-weekse cycli.

In het SeizureTracker-cohort vertoonden, afhankelijk van de gebruikte statistische test, tussen 77 (7%) en 233 (21%) van de 1.118 deelnemers een sterk circaseptaan (wekelijks) ritme in de aanvallen. Tussen 151 (14%) en 247 (22%) patiënten hadden cycli die langer waren dan drie weken. Er werd geen significant verschil in aanvalspatroon gezien tussen mannen en vrouwen en piekmomenten werden op alle dagen van de week waargenomen.


  • Bronverwijzing
    1. Karoly PJ, Goldenholz DM, Freestone DR, et al. Circadian and circaseptan rhythms in human epilepsy: a retrospective cohort study. Lancet Neurol. 2018 Sep 12. pii: S1474-4422(18)30274-6. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Epilepsie

Onderwerp:

circadiaan circaseptaan

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.