Autologe stamceltransplantatie bij ALS

Transplantatie van MSC-NTF-cellen (NurOwn®) lijkt te resulteren in aanhoudende secretie door deze cellen rond de plaats van intrathecale toediening. De toename van CSF miR-146 bij responders en de expressie van miR-132-3p bevestigen zowel de immuunmodulerende als neuroprotectieve werking van MSC-NTF-cellen.

Autologe stamceltransplantatie wordt in diverse centra over de hele wereld al commercieel aangeboden, zonder dat er vooralsnog voldoende bewijs is voor de effectiviteit en veiligheid. Tijdens AAN 2018 in Los Angeles werden resultaten gepresenteerd in het kader van een fase II-studie van intrathecale transplantatie van MSC-NTF-cellen: autologe mesenchymale stamcellen (MSC) uit het beenmerg die in hoge mate neurotrofische factoren (NTF’s) uitscheiden. Al eerder is aangetoond dat MSC-NTF-cellen een uniek miRNA-profiel tot expressie brengen dat mogelijk neurogenese en neuro-inflammatie reguleert. In een dubbelblinde placebogecontrolleerde fase II-studie zijn MSC-NTF-cellen intrathecaal toegediend om veiligheid, effectiviteit en effecten op biomarkers (NTFs, cytokinen en miRNA) te bestuderen.
CSF werd voor en twee weken na de MSC-NTF-transplantatie afgenomen en bestudeerd. CSF-miRNAs werden geanalyseerd in drie groepen: responders, niet-responders en ontvangers van placebo.

De expressie van miR-34a, miR-132, miR-19, miR-376a en miR-146a-5p (die zeer ruim tot expressie komen in MSCNTF-cellen, was twee weken na de ingreep verhoogd in de behandel-, maar niet in de placebogroep. Dit wijst erop dat de transplantatie is geassocieerd met immuunmodulerende en neuroprotectieve effecten. CSF-spiegels van miR34a, miR-376a en miR-132 waren op baseline lager bij niet-responders dan bij responders. De CSF-spiegel van miR-146-5p, dat inflammatoire respons moduleert, was hoger bij responders.
In een andere presentatie over deze zelfde fase II-studie kwam naar voren, dat de verbeteringen na MSC-NTF-transplantatie zich voordoen in alle vier domeinen van de herziene ALS Functional Rating Scale (ALSFRS-R), met name in de subcategorieën bulbaire en fijne motoriek.


  • Bronverwijzing
    1. Aricha R, Kaspi H, Cudkowicz M, et al. Modulation of CSF miRNAs in ALS phase 2 study participants treated with MSC-NTF cells (NUROWN®). AAN 2018, S25.005.
    2. Kern R, Cudkowicz M, Berry J, et al. NurOwn® Phase 2 ALS Trial: ALSFRS-R Improvement is Reflected in Subscale Domains. AAN 2018, S38.002.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.