AAN 2017: Zeer goede resultaten gentherapie bij spinale musculaire atrofie type 1

Intraveneuze toediening van één enkele dosis gentherapie (AVXS-101) lijkt een positief effect te hebben op de overleving bij patiënten met de meest ernstige vorm van spinale musculaire atrofie (SMA), namelijk type 1 (SMA1). Bovendien resulteerde de behandeling bij een van de twee geteste doses in een zeer aanzienlijke en aanhoudende verbetering van de motorische functie, tot nu toe letterlijk ongekend bij deze patiënten.

Kinderen met SMA1 kunnen niet zelfstandig zitten, leren niet omrollen en kunnen het hoofd niet optillen. Een eerdere studie heeft laten zien dat kinderen met SMA1 geen CHOP-INTEND-score van boven de 40 halen en dat 75% binnen 13,6 maanden na de geboorte ofwel is overleden, ofwel permanente mechanische ventilatie nodig heeft. AVXS-101 is de eerste gentherapie die ooit bij SMA1 is getest. AVXS-101 dient het SMN-gen (dat bij SMA1 een defect heeft) in één enkele dosis toe via de virale vector AAV9, die door de bloed-hersenbarrière dringt. Het wordt in een nog lopende fase I-studie getest bij 15 patiënten met SMA1 die is bevestigd met genetisch onderzoek. De deelnemende kinderen kregen intraveneuze AVXS-101 in een dosis van 6.7e13 vg/kg (cohort 1, n = 3) of 2.0e14 vg/kg (cohort 2, n = 12). Het primaire eindpunt is veiligheid; secundaire eindpunten zijn overleving en het vermogen zelfstandig te zitten. Daarnaast werden CHOP-INTEND-scores en motorische mijlpalen geregistreerd.

De resultaten tot aan de cut-off (september 2016) zijn veelbelovend: AVXS-101 lijkt veilig en lijkt een gunstig effect te hebben op de overleving. Alle deelnemers waren nog in leven; bij slechts 1 patiënt (uit cohort 1) moest, op de leeftijd van 28,8 maanden, mechanische ventilatie worden toegepast. De motorische functie van deelnemers uit cohort 2 verbeterde aanzienlijk: 11 van de 12 patiënten hadden een CHOPINTEND-score van boven de 40, eveneens 11 van de 12 patiënten hadden controle over het hoofd en 8 van de 12 konden zelfstandig zitten. 2 patiënten konden zelfstandig kruipen, staan en lopen.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen neurologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.