Welke COPD-patiënten profiteren het meest van behandeling met roflumilast?

Een gepoolde analyse van de resultaten van de REACT- en RE2SPOND-trials laat zien dat bij COPD-patiënten die eerder opgenomen zijn geweest voor een exacerbatie, een hogere exacerbatiefrequentie en een hoger aantal eosinofielen in hun bloed hebben, de afname in het exacerbatierisico na behandeling met roflumilast het grootst is.

Roflumilast vermindert exacerbaties bij patiënten met ernstige COPD geassocieerd met chronische bronchitis en exacerbaties in de voorgeschiedenis. In de gerandomiseerde fase IV-trials REACT (NCT01329029) en RE2SPOND (NCT01443845) werd roflumilast geëvalueerd als toevoeging aan inhalatiecorticosteroïden plus een LABA, met of zonder LAMA, bij patiënten met (zeer) ernstige COPD met chronische bronchitis en ≥ 2 exacerbaties in de voorgeschiedenis. De resultaten van deze studies suggereerden dat er baseline-kenmerken bestaan waarmee patiënten kunnen worden geïdentificeerd die een bovengemiddeld voordeel ondervinden van behandeling met roflumilast. Fernando Martinez en collega’s probeerden deze kenmerken nader te definiëren in een gepoolde analyse van deze trials.

In de totale ‘intention to treat’-populatie (n = 4287) reduceerde roflumilast matige of ernstige exacerbaties met 12,3% (rate ratio 0,88 (95% BI 0,80-0,97); p = 0,0086) en ernstige exacerbaties met 16,1% (0,84 (0,71-0,99); p = 0,0409) ten opzichte van placebo. De afname van matige of ernstige exacerbaties was het meest uitgesproken bij patiënten die ofwel in het voorgaande jaar opgenomen waren geweest voor een exacerbatie (0,74 (0,63-0,88); p = 0,0005), > 2 exacerbaties hadden in het voorgaande jaar (0,79 (0,65-0,96); p = 0,0160), of bij wie het aantal eosinofielen in bloed op baseline ≥ 150×106/l (0,81 (0,71-0,93); p = 0,0020) of ≥ 300×106/l (0,77 (0,61-0,97); p = 0,0264) was. Vergelijkbare subgroepresultaten werden gevonden voor ernstige exacerbaties.


  • Bronverwijzing
    1. Martinez FJ, Rabe KF, Calverley PMA, et al. Determinants of Response to Roflumilast in Severe COPD: Pooled Analysis of Two Randomized Trials. Am J Respir Crit Care Med. 2018 May 15. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

COPD

Onderwerp:

RE2SPOND REACT roflumilast

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.