Voordeel van pembrolizumab vs. chemotherapie ook bij lage PD-L1-expressie

Resultaten van de open-label fase III-trial KEYNOTE-042, die onlangs in The Lancet werden gepubliceerd, tonen aan dat de overlevingskansen beter zijn bij eerstelijns pembrolizumab-monotherapie vs. chemotherapie bij 1.274 patiënten met voorheen onbehandeld niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en dat dit ook geldt voor patiënten met een relatief lage PD-L1-expressie (≥ 1%).

Van de onderzochte patiënten was bij 47% de PD-L1-expressie in de tumor ≥ 50% en bij 64% was deze ≥ 20%. Na een mediane follow-upperiode van 12,8 maanden was de algehele overleving significant langer in de pembrolizumab-groep dan in de chemotherapie-groep in alle drie de subgroepen van PD-L1-expressie: bij expressie ≥ 50% was de HR 0,69 (p = 0,0003), bij een expressie ≥ 20% was de HR 0,77 (p = 0,0020) en bij een expressie ≥ 1% was de HR 0,81 (p = 0,0018).

Het ‘benefit-to-risk’-profiel suggereert volgens de auteurs dat pembrolizumab-monotherapie kan worden uitgebreid als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd EGFR– of ALK-negatief NSCLC met een lage PD-L1-expressie.


  • Bronverwijzing
    1. Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2019;393:1819-1830.

Aandachtsgebied:

Oncologie

Onderwerp:

longkanker NSCLC PD-L1 pembrolizumab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.