Venoveneuze extracorporele membraanoxygenatie bij ARDS

Ten opzichte van conventionele mechanische ventilatie is het gebruik van venoveneuze extracorporele membraanoxygenatie (ECMO) bij volwassenen met ernstig ‘acute respiratory distress’-syndroom (ARDS) geassocieerd met een lagere 60-dagenmortaliteit, zo blijkt uit een systematische review en meta-analyse. De interventie brengt echter een bloedingsrisico met zich mee.

 In de afgelopen 10 jaar zijn 2 RCT’s uitgevoerd naar de effectiviteit van venoveneuze ECMO bij ernstig ARDS. De resultaten daarvan leverden echter geen eenduidige uitkomst. Omdat op korte termijn geen nieuwe RCT wordt verwacht, voerden Laveena Munshi et al. een systematische review en meta-analysis van de beschikbare data uit om de effectiviteit van venoveneuze ECMO te vergelijken met die van conventionele mechanische ventilatie bij volwassen ARDS-patiënten. Het primaire eindpunt was de 60-dagenmortaliteit en de GRADE-richtlijnen werden gebruikt om de kwaliteit van het bewijs te beoordelen.

In totaal werden 5 studies geïncludeerd: twee RCT’s (CESAR en EOLIA) en 3 observationele studies (totaal 773 patiënten). In de primaire analyse van de 2 RCT’s met in totaal 429 patiënten was de 60-dagenmortaliteit significant lager in de groep die venoveneuze ECMO onderging dan in de controlegroep (73 (34%) van 214 versus 101 (47%) van 215; RR 0,73 (95% BI 0,58-0,92); p = 0,008; I2 0%). De GRADE-beoordeling voor deze uitkomst was ‘moderate’. In 3 studies werden data meegenomen met betrekking tot de incidentie van grote bloedingen in de ECMO-groep: dit gebeurde bij 48 (19%) van de 251 patiënten in deze 3 studies.

Volgens de auteurs zou ECMO, op basis van deze bevindingen, moeten worden overwogen bij volwassenen met ernstig ARDS in expertisecentra.


  • Bronverwijzing
    1. Munshi L, Walkey A, Goligher E, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2019 Jan 11. pii: S2213-2600(18)30452-1. [Epub ahead of print]

Onderwerp:

ARDS ECMO

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.