Veiligheid GLPG1690 bij IPF: FLORA-studie

In The Lancet Respiratory Medicine zijn de resultaten gepubliceerd van de FLORA-studie naar de veiligheid van de autotaxineremmer GLPG1690 bij patiënten met IPF.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIa-studie (NCT02738801) werden tussen 24 maart 2016 en 2 mei 2017 23 patiënten geïncludeerd. Zij waren ≥ 40 jaar, gebruikten geen pirfenidon of nintedanib en werden 1:3 gerandomiseerd naar placebo of 600 mg oraal GLPG1690 1 dd gedurende 12 weken. In totaal voltooiden 20 patiënten de studie. Vier patiënten (67%) in de placebogroep en 11 (65%) in de GLPG1690-groep hadden ‘treatment-emergent adverse events’, de meeste waren mild tot matig. Het ging in de GLPG1690-groep vooral om infecties en infestaties (10) en respiratoire, thorax- en mediastinale aandoeningen (8). Het patroon was daarmee niet verschillend van dat in de placebogroep. Bij twee patiënten (12%) in de GLPG1690-groep werden de bijwerkingen beoordeeld als gerelateerd aan de behandeling. Ernstige bijwerkingen werden waargenomen bij twee patiënten in de placebogroep  (een patiënt had een urineweginfectie, acute nierschade en een lageluchtweginfectie en de andere een tweedegraads atrioventriculair blok) en bij een patiënt in de GLPG1690-groep (een cholangiocarcinoom dat leidde tot stoppen van de behandeling). De farmacokinetische en farmacodynamische profielen van GLPG1690 waren vergelijkbaar met de profielen die eerder werden gevonden bij gezonde vrijwilligers. Volgens de auteurs ondersteunen deze bevindingen de verdere ontwikkeling van GLPG1690 als nieuwe behandeling voor IPF.Aandachtsgebied:

ILD

Onderwerp:

GLPG1690 IPF

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.