Therapietrouw stijgt met een inhalatorsysteem dat data aan arts en patiënt doorgeeft

Een inhalatorsysteem met digitale registratie middels sensoren op de device en een gebruikersapp, kan de medicatietherapietrouw van patiënten met ongecontroleerde astma verbeteren, zo bleek uit een van de eerste studies waarin dit werd onderzocht.

Slechte therapietrouw speelt een belangrijke rol bij slechte astmacontrole. Een inhalatorsysteem dat bestaat uit sensoren op inhalatoren en een bijbehorende app voor patiënten, biedt een dashboard voor de arts en kan de behandeling van astma mogelijk verbeteren door het bevorderen van de therapietrouw.

In deze open-labelstudie van 24 weken werd een gerandomiseerde parallelgroep gebruikt met vijf behandelarmen, waaraan patiënten deelnamen met ongecontroleerde astma (Asthma Control Test (ACT) < 20) met een onderhoudsbehandeling inhalatiecorticosteroïden (ICS)/langwerkende bèta-agonisten (LABA) in een vaste dosering.

Alle 437 deelnemers kregen fluticasonfuroaat/vilanterol (Ellipta® droogpoederinhaler) en als rescuemedicatie salbutamol (Dosisaerosol), waarbij aan beide inhalatoren sensoren waren bevestigd. Deze sensoren registreerden de tijd en datum dat de beschermdop van de inhalator volledig geopend en gesloten was. Die gegevens konden de onderzoekers via de app en het dashboard met zowel de patiënt als de arts delen.

De patiënten werden gerandomiseerd naar een van de vijf armen (vier behandelarmen en een controlearm), namelijk: (1) data over onderhoudsgebruik naar patiënt en arts; (2) data over onderhoudsgebruik naar de patiënt; (3) data over onderhouds- en rescuegebruik naar patiënt en arts; (4) data over onderhouds- en rescuegebruik naar de patiënt en (5) data noch naar de patiënt noch naar de arts (controlearm). Het primaire eindpunt was het effect dat zes maanden gebruik van een dergelijk systeem had op de therapietrouw van de onderhoudsbehandeling. Het absolute gecorrigeerde gemiddelde verschil in arm 1 was 13,2% groter dan in arm 5 (82,0% vs. 68,8%). Voor de armen 2, 3 en 4 waren de gemiddelde gecorrigeerde verschillen ten opzichte van arm 5 respectievelijk 9,0%, 9,8% en 8,9%.1


  • Bronverwijzing
    1. Moore A, et al. A connected inhaler system improves adherence to fluticasone furoate/vilanterol in asthma. OA3561. ERS 2019, 28 sep.-2 okt. 2019, Madrid, Spanje.

Aandachtsgebied:

Astma

Onderwerp:

fluticasonfuroaat inhalator sensor vilanterol

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.