Slechte subpleurale perfusie voorspelt falen ballonpulmonalisangioplastiek bij inoperabel CTEPH

Een slechte subpleurale perfusie (PSP) in de capillaire fase van pulmonalisangiografie, wat de aanwezigheid van ‘small vessel disease’ met diffuse distale trombose suggereert, is een voorspellende factor voor falen van ballonpulmonalisangioplastiek bij inoperabele patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH). Dat concluderen Franse onderzoekers in Chest.

PSP in de capillaire fase van pulmonalisangiografie voorspelt een slechte uitkomst na pulmonalisendarteriëctomie bij patiënten met CTEPH. Voor patiënten met inoperabel CTEPH is ballonpulmonalisangioplastiek (BPA) een alternatieve behandeloptie. Het doel van deze studie was de associatie te onderzoeken tussen PSP en de uitkomst na BPA in deze populatie. De hypothese was dat PSP geassocieerd zou zijn met een slechtere hemodynamische respons op BPA.

De onderzoekers beoordeelden retrospectief de doorbloeding van de subpleurale gebieden en hemodynamische variabelen van 101 patiënten die BPA ondergingen tussen februari 2014 en augustus 2016. Zij werden gecategoriseerd op basis van de hemodynamische resultaten na de laatste BPA: een groep waarin de behandeling faalde (gedefinieerd als een gemiddelde bloeddruk in de A. pulmonalis > 30 mm Hg en een afname in de longvaatweerstand < 30% (n = 15)) en een groep waarin de behandeling succesvol was (n = 86).
Hoewel de hemodynamische variabelen op baseline vergelijkbaar waren tussen de twee groepen, werd PSP geobserveerd bij 46,7% van de patiënten in de groep waar BPA faalde ten opzichte van 13,9% in de groep waar de behandeling succesvol was (p = 0,003). Uit multivariate analyse bleek dat PSP de enige voorspellende factor was voor falen van BPA (OR 4,02 (95% BI 1,17-13,89); p = 0,028).


  • Bronverwijzing
    1. Taniguchi Y, Brenot P, Jais X, et al. Poor Subpleural Perfusion Predicts Failure After Balloon Pulmonary Angioplasty for Nonoperable Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. Chest. 2018 May 3. [Epub ahead of print]

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.