Risicobeoordeling bij medicamenteus behandelde CTEPH-patiënten

Onlangs is de risicostratificatie voor pulmonale hypertensie in de Europese richtlijn gevalideerd voor patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH). In een recente analyse is de prognostische waarde onderzocht bij medicamenteus behandelde patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH).

Er is gebruik gemaakt van gegevens uit het COMPERA-register, waarin zes relevante variabelen worden verzameld. De geschatte 1- en 5-jaarsoverlevingskansen op baseline waren significant verschillend voor de cohorten met een laag (98,6 en 88,3%), intermediair (94,9 en 61,8%) en hoog risico (75,5 en 32,9%; p < 0,0001). Op grond van de follow-upgegevens kon een nog beter onderscheid gemaakt worden, waarbij de geschatte 1-jaars overlevingscijfers respectievelijk 100, 92 en 69% waren. Deze analyse wijst erop dat de ESC/ERS-risicobeoordeling mogelijk toepasbaar is voor medicamenteus behandelde CTEPH-patiënten.


  • Bronverwijzing
    1. Delcroix M, Staehler G, Gall H, et al. Risk assessment in medically treated Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension patients. Eur Respir J. 2018 Oct 18.

Aandachtsgebied:

PH

Onderwerp:

CTEPH

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.