Rinovirusgeassocieerde immuunrespons en ontwikkeling astma

Adnan Custovic et al. beschrijven in Am J Respir Crit Care Med verschillende patronen van rinovirusgeïnduceerde cytokineresponsen bij kinderen, die zijn geassocieerd met de ontwikkeling van astma, allergische sensitisatie en luchtweginfecties.

De Britse onderzoekers testten de hypothese dat er verschillende fenotypes bestaan van de immuunrespons na blootstelling aan een rinovirus, die verschillen in hun relatie met astma, allergie en luchtweginfecties. Zij bepaalden daartoe in mononucleaire cellen uit perifeer bloed van 307 kinderen van 11 jaar 28 cytokines na stimulatie met rinovirus-16. Ze gebruikten ‘machine learning’ om patronen in de respons te identificeren en relateerden deze aan klinische uitkomsten op verschillende leeftijden.

Er werden 6 clusters geïdentificeerd in de rinovirus-16-respons die van elkaar verschilden met betrekking tot de expressie van vier cytokine/chemokine-groepen: interferon-gerelateerd (IFN), proinflammatoir (Inflam), Th2-chemokine (Th2-chem) en regulatoir (Reg). De expressie daarvan werd geclassificeerd als ‘highest’, ‘high’, ‘moderate’, ‘low’ of ‘lowest’. Kinderen met een IFNmodInflamhighestTh2-chemhighestReghighest-patroon na stimulatie met rhinovirus-16 hadden een phytohemagglutinine-geïnduceerde (PHA)-Th2low-respons en een zeer laag astmarisico (odds ratio (OR) 0,08; 95% BI 0,01-0,81; p = 0,03). Bij twee clusters was het risico op astma en allergische sensitisatie hoog, maar verschilden de trajecten van kinderleeftijd tot adolescentie. Het IFNlowestInflamhighTh2-chemlowRegmod-cluster vertoonde een PHA-Th2lowest-respons en was geassocieerd met early-onset astma en sensitisatie en het hoogste risico op astma-exacerbaties (OR 1,37; 95% BI 1,07-1,76; p = 0,014) en ziekenhuisopnames voor lageluchtweginfecties (OR 2,40; 95% BI 1,26-4,58; p = 0,008) gedurende de kindertijd. Daarentegen werd het IFNhighestInflammodTh2-chemmodReghigh-cluster gekenmerkt door een PHA-Th2highest-respons en een lage prevalentie van astma/sensitisatie op de kinderleeftijd die scherp toenam om vervolgens de hoogste van alle clusters te worden in adolescentie, terwijl het risico op exacerbaties laag bleef.


  • Bronverwijzing
    1. Custovic A, Belgrave D, Lin L, et al. Cytokine Responses to Rhinovirus and Development of Asthma, Allergic Sensitization, and Respiratory Infections during Childhood. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197:1265-74

Aandachtsgebied:

Astma

Onderwerp:

rinovirus

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.