Rationeel antibioticabeleid voor kinderen met luchtweginfecties

In haar proefschrift geeft Anne Dekker inzicht in de presentatie van en het antibioticabeleid voor infecties in de huisartsenpraktijk. Ook bepaalde ze in hoeverre antibiotica terecht worden voorgeschreven. Ze promoveert op 27 september aan de Universiteit Utrecht.

Van alle antibiotica in de gezondheidszorg wordt ongeveer 80% voorgeschreven door huisartsen en dan voornamelijk voor luchtweginfecties en oorontstekingen, ondanks het beperkte effect op ziekteduur en symptomen. In tegenstelling tot het aantal onderzoeken met het doel antibioticavoorschriften voor volwassen te reduceren, is er nauwelijks onderzoek gedaan om het voorschrijven van antibiotica aan kinderen in de eerste lijn te verbeteren. In haar proefschrift beschrijft Dekker de presentatie van en het antibioticabeleid voor infecties in de huisartsenpraktijk. Daarnaast bepaalde ze in hoeverre antibiotica terecht worden voorgeschreven voor luchtweginfecties en onderzocht ze het effect van de RAAK-interventie, een online scholing voor huisartsen en informatieboekjes voor ouders, op het voorschrijven van antibiotica voor kinderen met luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk. Tenslotte evalueerde ze de kosteneffectiviteit van deze interventie en de ervaringen van huisartsen en ouders.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.