Prognostische biomarkers bij IPF-patiënten behandeld met pirfenidon

De CCL18-concentratie in bloed was bij IPF-patiënten die deelnamen aan de CAPACITY- en ASCEND-trials de meest consistente voorspeller voor ziekteprogressie, zo stellen Margaret Neighbors et al. in The Lancet Respiratory Medicine.

In eerder onderzoek zijn verschillende biomarkers gevonden met prognostische waarde voor de totale overleving van patiënten met IPF. Deze bevindingen zijn echter niet gerepliceerd of direct vergeleken tussen cohorten. Amerikaanse onderzoekers evalueerden in een post-hocanalyse van CAPACITY 004, CAPACITY 006 en ASCEND de prognostische en predictieve waarde van CCL13, CCL17, CCL18, CXCL13, CXCL14, COMP, IL13, MMP3, MMP7, osteopontine, periostine en YKL40 voor verschillende eindpunten en daarnaast of deze werden beïnvloed door behandeling met pirfenidon. Verschillende baseline biomarkers (CCL13, CCL18, COMP, CXCL13, CXCL14, periostine en YKL40) hadden prognostische waarde voor uitkomsten met betrekking tot progressie in de placebogroepen van het testcohort. Echter, alleen CCL18 was consistent prognostisch voor een absolute verandering in FVC%pred in zowel het test- (p = 0,032) als het replicatiecohort (p = 0,004). Het voordeel van behandeling met pirfenidon was consistent ongeacht de biomarkerconcentratie op baseline. De auteurs benadrukken dat deze bevindingen moeten worden gevalideerd in prospectief onderzoek.


  • Bronverwijzing
    1. Neighbors M, et al. Lancet Respir Med. 2018 June 29. [Epub]

Aandachtsgebied:

ILD

Onderwerp:

biomarkers IPF pirfenidon

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.