Ontrafeling verband vitamine D-gehalte en longfunctie bij obesitas

Mensen met obesitas in combinatie met een laag vitamine D-gehalte hebben een minder goede longfunctie vergeleken met mensen met obesitas en een hoog vitamine D-gehalte. Dit is een van de conclusies uit het proefschrift van longarts Willemien Thijs.

De promovenda heeft bij 6000 deelnemers (met obesitas) aan een grote Leidse studie de longfunctie en het vitamine D-gehalte onderzocht om te kijken of het vitamine D-gehalte een rol speelt bij de achteruitgang van de longfunctie. Uit dit onderzoek bleek dat mensen met obesitas en een hoog vitamine D-gehalte een betere longfunctie hebben dan mensen met obesitas en een lager vitamine D-gehalte. Deze bevindingen impliceren echter niet dat er sprake is van een causaal verband. Mensen met obesitas hebben ook andere lichamelijke klachten, zoals chronische ontstekingen, die een grote invloed kunnen hebben op de verminderde longfunctie.

Om te kijken of vitamine D-suppletie nut heeft bij patiënten met een verminderde longfunctie onderzocht Thijs astmapatiënten. Vitamine D speelt een rol bij de regulatie van antibacteriële stoffen en suppletie zou invloed kunnen hebben op het aantal luchtweginfecties en astma-aanvallen, zo stelt Thijs. De onderzochte patiënten lieten echter geen toename zien van antibacteriële stoffen in het neusslijmvlies na vitamine D-suppletie. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of vitamine D-suppletie, bij patiënten met een verminderde longfunctie, toch effectief kan zijn en welke mechanismen hier een rol bij spelen.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.