Nintedanib goed verdragen op de lange termijn

Een extensiestudie van de INPULSIS-trial toont dat nintedanib, een intracellulaire tyrosinekinaseremmer, een hanteerbaar veiligheidsprofiel heeft bij langdurig gebruik. Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. Patiënten met IPF kunnen dan ook langdurig nintedanib blijven gebruiken, om zodoende de ziekteprogressie te vertragen.

In de 2 placebogecontroleerde fase III-INPULSIS-trials zijn de werkzaamheid en veiligheid van nintedanib bij IPF-patiënten aangetoond. Patiënten die in deze studies de behandelperiode van 52 weken hadden voltooid, konden in de extensiestudie, INPULSIS-ON, open-label nintedanib krijgen.
Van de 807 patiënten die de INPULSIS-studie hadden voltooid, bleven 734 personen (91%) doorgaan met nintedanib of startten daarmee. De blootstelling aan nintedanib in de INPULSIS- en INPULSIS-ON-studies was gemiddeld 44,7 maanden. Het veiligheidsprofiel van nintedanib in INPULSIS-ON was in overeenstemming met de bevindingen in INPULSIS. Als gevolg van diarree, de meest voorkomende bijwerking bij INPULSIS-ON, stopte 5-10% nintedanib. Patiënten stopten het vaakst dit middel vanwege ziekteprogressie (12-14% van de patiënten).

Er traden 8,4 bloedingen per 100 blootstellingsjaren op bij patiënten die doorgingen met nintedanib en 6,7 bloedingen per 100 blootstellingsjaren bij patiënten die nintedanib startten. Wat betreft het optreden van majeure ongunstige cardiovasculaire voorvallen waren er 3,6 gevallen per 100 blootstellingsjaren bij patiënten die doorgingen met nintedanib en 2,4 voorvallen per 100 blootstellingsjaren bij patiënten die nintedanib startten. Er waren resp. 1,3 en 0,7 hartinfarcten per 100 blootstellingsjaren in deze 2 groepen.

De resultaten van de open-label INPULSIS-ON extensiestudie tonen dat nintedanib op de lange termijn een beheersbaar veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel heeft. Daarnaast suggereren de bevindingen dat het effect van nintedanib op het vertragen van de ziekteprogressie langer aanhoudt dan 4 jaar.


  • Bronverwijzing
    1. Crestani B, Huggins JT, Kaye M, et al. Long-term safety and tolerability of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from the open-label extension study, INPULSIS-ON. Lancet Respir Med. 2018 Sep 14. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

ILD

Onderwerp:

INPULSIS IPF nintedanib tyrosinekinaseremmer

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.