Nieuwe kwantitatieve CT-meetmethode gevalideerd voor IPF

In een recent onderzoek van het Royal Brompton Hospital in Londen en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht werd een nieuwe kwantitatieve CT-meetmethode, meer specifiek metingen van structuren rondom de longvaten (VRS), gevalideerd bij patiënten met IPF die voldeden aan de criteria voor trialdeelname. De prestaties van deze VRS-score waren beter dan de huidige gouden standaarduitkomstmaten.

Met behulp van kwantitatieve CT-metingen van de ziekte-ernst op baseline is het mogelijk om vast te stellen welke IPF-patiënten een verhoogd overlijdensrisico hebben. Onderzoekers uit Londen en Utrecht evalueerden of kwantitatieve CT-variabelen zouden kunnen fungeren als een tool om cohorten te kunnen verrijken in toekomstige trials naar IPF-geneesmiddelen, zodat voor trials minder grote studiepopulaties nodig zijn.
Bij IPF-patiënten die volumetrische CT-scans zonder contrast kregen, werden tevens longfunctiemetingen inclusief FVC gedaan en werden visuele en computerafgeleide kenmerken op de CT-scan geïdentificeerd die mogelijk voorspellende waarde hebben voor de mortaliteit. Het onderzochte cohort omvatte 247 opeenvolgende patiënten. De uitkomsten werden gevalideerd in een separaat cohort van 284 patiënten.

Computerafgeleide kenmerken, met name VRS-scores, behoorden tot de sterkste voorspellers voor het overlijdensrisico en FVC-afname. Bij patiënten met minder uitgebreide ziekte deden de computergerelateerde resultaten het beter dan het longfunctieonderzoek. Wanner gebruikt als een ‘cohort enrichment tool’ kon met een VRS-score > 4,4% van de long het aantal deelnemers aan een IPF-trial met 26% worden verlaagd. Belangrijk is dat met behulp van de VRS-scores patiënten bij wie antifibrotische medicatie de levensduur verlengt en FVC-afname vermindert, geïdentificeerd kunnen worden.


  • Bronverwijzing
    1. Jacob J, Bartholmai BJ, Rajagopalan S, et al. Predicting Outcomes in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Using Automated Computed Tomographic Analysis. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198:767-76.

Aandachtsgebied:

ILD

Onderwerp:

FVC IPF

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.