Longfunctie bij jongeren die zeer prematuur of met een zeer laag geboortegewicht zijn geboren

Jongvolwassenen die zeer prematuur of met een zeer laag geboortegewicht zijn geboren, hebben een aanzienlijk lagere ‘expiratory airflow’, zo blijkt uit een meta-analyse uitgevoerd door de ‘Adults born Preterm International Collaboration’.

Zij vergeleken de maximale expiratoire flow bij adolescenten en jongvolwassenen die zeer prematuur (zwangerschapsduur < 32 weken) of met een zeer laag geboortegewicht (< 1501 g) werden geboren met die van een controlegroep die à terme werd geboren of met een normaal geboortegewicht (> 2499 g). Individuele spirometriedata (FEV1, FVC, FEV1/FVC-ratio en ‘forced expiratory flow’ bij 25-75% van de FVC (FEF25-75%)) werden geconverteerd naar z-scores en vervolgens geanalyseerd met ‘generalised linear mixed models’.

Van de 381 studies die werden geïdentificeerd (de meeste deelnemers werden geboren voor de introductie van surfactant) konden er 11, met een totaal van 935 patiënten en 722 controles, worden geïncludeerd in de analyse. De gemiddelde leeftijd op het moment van testen was 21 jaar (SD 3,4; range 16-33). De gemiddelde z-scores lagen dichtbij nul in de controlegroep, maar waren lager in de groep die zeer prematuur of met een zeer laag geboortewicht was geboren. Dit werd gevonden voor FEV1 (-0,06 (SD 1,03) versus -0,81 (1,33); gemiddeld verschil -0,78 (95%-BI -0,96 tot -0,61); p < 0,0001), FVC (-0,15 (0,98) versus -0,38 (1,18); gemiddeld verschil -0,25 (-0,40 tot -0,10); p = 0,0012), de FEV1/FVC-ratio (0,14 (1,10) versus -0,64 (1,35); gemiddeld verschil -0,74 (-0,85 tot -0,64); p <  0,0001) en FEF25-75% (-0,04 (1,10) versus -0,95 (1,47); gemiddeld verschil -0,88 (-1,12 tot -0,65); p < 0,0001). Bovendien was het percentage patiënten met een klinisch relevante afname van de longfunctie (< 5e percentiel) significant hoger bij de groep die zeer prematuur of met een zeer laag geboortegewicht werd geboren.


  • Bronverwijzing
    1. Doyle LW, Andersson S, Bush A, et al. Expiratory airflow in late adolescence and early adulthood in individuals born very preterm or with very low birthweight compared with controls born at term or with normal birthweight: a meta-analysis of individual participant data. Lancet Respir Med. 2019 May 8. pii: S2213-2600(18)30530-7. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Overig

Onderwerp:

jongeren longfunctie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.