Lobectomie versus radiotherapie bij ouderen met stadium I NSCLC

Uit een ‘propensity matched’ vergelijkende analyse blijkt dat oudere patiënten met stadium I niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) die een lobectomie middels ‘video-assisted thoracic surgery’ (VATS) ondergaan, betere overlevingskansen hebben dan patiënten die stereotactische lichaamsbestraling (SBRT) krijgen.

In deze studie ondergingen 792 patiënten ≥ 65 jaar met stadium I NSCLC een VATS-lobectomie of SBRT. De mediane totale overleving (OS) van niet-gematchte patiënten was 77 maanden na VATS-lobectomie en 38 maanden na SBRT. De OS één jaar na VATS-lobectomie was 92%, na drie jaar 76% en na vijf jaar 65%. Na SBRT waren deze OS-percentages significant lager, respectievelijk 90, 52 en 29 (p < 0,001). Voor gematchte patiënten was de mediane OS 77 maanden na VATS-lobectomie en 33 maanden na SBRT. De 1-, 3- en 5-jaars OS-percentages waren 91, 68 en 58 na VATS-lobectomie en 87, 46 en 29 na SBRT (p < 0,001).


  • Bronverwijzing
    1. Detillon DDEMA, Aarts MJ, De Jaeger K, et al. Video-assisted thoracic lobectomy versus stereotactic body radiotherapy for stage I nonsmall cell lung cancer in elderly patients: a propensity matched comparative analysis. Eur Respir J. 2019;53(6).

Aandachtsgebied:

Oncologie

Onderwerp:

lobectomie NSCLC ouderen radiotherapie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.