Langetermijnveiligheid van nintedanib bij IPF: INPULSIS-ON

Uit de open-label extensiestudie INPULSIS-ON blijkt dat de veiligheid, verdraaglijkheid en effectiviteit van nintedanib bij patiënten met IPF behouden blijven op de lange termijn en overeenkomen met eerdere bevindingen uit de INPULSIS-trials.

In de placebogecontroleerde fase III INPULSIS-trials werden de effectiviteit en veiligheid van de klein-moleculaire tyrosinekinaseremmer nintedanib beoordeeld bij patiënten met IPF. Na het voltooien van de 52-weekse behandelperiode konden patiënten open-label worden behandeld met nintedanib in de extensiestudie INPULSIS-ON (NCT01619085). Hierin werden de effectiviteit en veiligheid van nintedanib onderzocht op de lange termijn. Van de 807 patiënten die de INPULSIS-trials voltooiden werden er 734 (91%) behandeld in INPULSIS-ON. 430 (59%) patiënten continueerden nintedanib en 304 (41%) patiënten stapten over van placebo naar nintedanib. Bij patiënten die in beide trials nintedanib kregen was de mediane bloostelling 44,7 maanden (range 11,9-68,3). Het veiligheidsprofiel van nintedanib in INPULSIS-ON kwam overeen met dat in INPULSIS. Diarree was de meest gemelde bijwerking in INPULSIS-ON (60,1 events per 100 blootstellingsjaren bij patiënten die nintedanib continueerden en 71,2 events per 100 blootsellingsjaren bij patiënten die startten met nintedanib). 20 (5%) van de 430 patiënten die nintedanib continueerden en 31 (10%) van de 304 patiënten die startten met nintedanib staakten de behandeling permanent als gevolg van diarree. De bijwerking die het meest frequent leidde tot permanent staken van nintedanib was progressie van IPF (51 (12%) patiënten die nintedanib continueerden en 43 (14%) patiënten die startten met nintedanib).


  • Bronverwijzing
    1. Crestani B, Huggins JT, Kaye M, et al. Long-term safety and tolerability of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from the open-label extension study, INPULSIS-ON. Lancet Respir Med. 2018 Sep 14. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

ILD

Onderwerp:

IPF nintedanib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.