Implementatie richtlijn pulmonale arteriële hypertensie

Periodieke risicobeoordeling aan de hand van laag-risico criteria maakt het mogelijk om transplantatievrij overleven te voorspellen bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH).

Huidige Europese richtlijnen adviseren periodieke risicobeoordeling voor patiënten met PAH. In een recent gepubliceerde studie werd de associatie tussen het aantal laag-risico criteria één jaar na het stellen van de diagnose en de prognose op lange termijn onderzocht. Laag-risico criteria waren ‘World Health Organization(WHO)’/’New York Heart Association (NYHA)’ klasse I of II, een 6-minuten loopafstand van >440 meter, rechter atriumdruk <8 mmHg en hartminuutvolume index van ≥2.5 L·min−1·m−2.

Er werden 1017 patiënten met PAH geïncludeerd tussen 2006 en 2016. Na een mediane follow-up van 34 maanden, waren 238 patiënten overleden (23%). Uit de resultaten bleek elk laagrisico criterium een onafhankelijke voorspeller van transplantatievrije overleving bij de eerste her-evaluatie. De onderzoekers stellen dat het aantal laag-risico criteria accuraat het transplantatievrij overleven voorspelt bij patiënten met PAH.


  • Bronverwijzing
    1. Boucly A et al, Eur Resp J 2017; 50: doi: 10.1183/13993003.00889-2017

Aandachtsgebied:

PH

Onderwerp:

6-minutenlooptest PAH transplantatie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.