Immuuntherapie als eerstelijnsbehandeling NSCLC

Onlangs publiceerden enkele internationale experts, onder wie prof. Egbert Smit (VUmc en NKI), in Annals of Oncology een overzichtsartikel met adviezen ten aanzien van het gebruik van immuuntherapie als eerstelijnsbehandeling van gevorderde en gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Antilichamen gericht tegen PD-1 of PD-L1 zijn een steunpilaar geworden in de eerstelijnsbehandeling van gevorderd en gemetastaseerd NSCLC zonder druggable genetische afwijkingen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van klinische studies naar de anti-PD-1-antilichamen pembrolizumab en nivolumab en de anti-PD-L1-antilichamen atezolizumab en durvalumab als eerstelijnsbehandeling, als monotherapie en in combinatie met chemotherapie, andere immuuntherapieën of angiogeneseremmers. Ook worden factoren besproken die de keuze voor een van die behandelingen kunnen beïnvloeden, waaronder baselinekenmerken van de patiënt, tumorhistologie en biomarkers zoals PD-L1-expressie en de ‘tumor mutation burden’.


  • Bronverwijzing
    1. Peters S, Reck M, Smit EF, et al. How to Make the Best Use of Immunotherapy as First-Line Treatment for Advanced/Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. Ann Oncol. 2019 Mar 26.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.