Het effect van morfine op OSAS

Australische onderzoekers concluderen in Thorax dat 40 mg oraal ‘controlled release’ morfine bij mannen niet leidt tot een verslechtering van het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). De individuele respons op opioïden lijkt echter te zijn gerelateerd aan de CO2-‘response threshold’ op baseline en het OPRM1-genotype.

Anesthesiologierichtlijnen suggereren dat opioïden OSAS verslechteren ondanks dat bewijs hiervoor uit RCT´s ontbreekt. Luke Rowsell et al. onderzochten in deze dubbelblinde gerandomiseerde cross-overstudie dan ook het effect van een veelgebruikte klinische dosis morfine op OSAS en welke patiënten het meest kwetsbaar zijn voor morfine-geïnduceerde ademhalingsdepressie. 60 mannelijke patiënten met OSAS bezochten tweemaal het slaaplab van het Royal Price Alfred Hospital in Sydney met een interval van ten minste 1 week. Zij kregen oraal 40 mg ‘controlled release’ morfine of placebo. Chemoreflextesten werden uitgevoerd na toediening van de medicatie en voorafgaand aan de polysomnografiemeting tijdens de nacht. Om 21:30 en om 7:00 werd bloed afgenomen voor toxicologische en genetische analyse. Het primaire eindpunt was de duur van de slaap met een saturatie (SpO2) < 90% (T90).

Ondanks een grote interindividuele variatie verslechterde 40 mg morfine de T90 en de apneu-hypopneu-index niet en verlaagde het de SpO2-dalwaarde met slechts 1,3%. Bij patiënten met ernstig OSAS correleerde een lagere baseline CO2 ‘ventilatory response threshold’ met een verslechtering van de T90, apneu-hypopneu-index en desaturatie-index na het gebruik van morfine. Ook laten de resultaten zien dat het effect van morfine afhankelijk is van het OPRM1-genotype.


  • Bronverwijzing
    1. Rowsell L, Wong KKH, Yee BJ, et al. The effect of acute morphine on obstructive sleep apnoea: a randomised double-blind placebo-controlled crossover trial. Thorax. 2018 Aug 30. [Epub ahead of print]

Onderwerp:

slaapapneu

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.