Global warming: so long, lungs…

Steeds vaker worden wij via diverse kanalen geconfronteerd met de dreigende gevolgen van de explosief toenemende (omgevings- en lucht)vervuiling en daaruit voortvloeiende klimaatverandering. Afgezien van inmiddels vergaande – deels niet te overziene – aspecten en gevolgen voor onze planeet in het algemeen, heeft zowel luchtvervuiling als ‘global warming’ een aanzienlijke impact op de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Inherent aan de gevolgen van de toenemende luchtvervuiling en het broeikaseffect, luidt de World Health Organization (WHO) de noodklok wegens de toename van sterfgevallen als gevolg van respiratoire, cardiovasculaire en oncologische aandoeningen.

In de context van chronisch inflammatoire luchtwegaandoeningen, dragen de omgevingsvervuiling en het broeikaseffect bij aan de onset en verergering van COPD en astma inclusief comorbiditeit, zoals bovensteluchtwegaandoeningen en allergie. Luchtvervuiling buitenshuis, afkomstig van het sterk toegenomen (lucht)verkeer en andere menselijke (waaronder industriële) activiteiten, stimuleert niet alleen de ontwikkeling van astma, maar veroorzaakt ook exacerbaties en induceert sensitisatie voor allergenen. Mechanismen die hyperreactiviteit en luchtwegontsteking induceren worden onder meer getriggerd door toenemende concentraties van ozon, fijnstof en CO2-uitstoot in de atmosfeer, alsook bijkomende factoren zoals weersomslag (bijv. ‘thunderstorm asthma’) en versterkte allergeniciteit van grassen-, planten- en boompollen.

Bij genoemde externe ‘exposure’ komen nog de effecten van interne exposure. Momenteel worden de woningen in de westerse wereld goed geïsoleerd en met de langere tijd die de westerse bevolking binnenshuis doorbrengt, neemt dus ook de exposure aan binnenhuisallergenen toe (huisdieren, huisstofmijten, fungi). Hierbij komen vaak nog andere triggers zoals tabaksrook en/of andere dampen (open haard, sickbuildingsyndroom enzovoort). Naast actief roken zijn de nadelige effecten van passief roken al langere tijd bekend: namelijk een verhoogd risico bij zowel volwassenen als kinderen op astmaontwikkeling en allergische rinitis. Daarnaast kan tabaksrook tevens bacteriële dysbiose in de luchtwegen veroorzaken.
Bovenop de genoemde inhalatie-offenders buitens- en binnenshuis, dragen ook andere aspecten van de westerse leefstijl bij aan de onset en verergering van chronische (long)aandoeningen. Te denken valt aan de zittende leefstijl, stress, metabool syndroom en obesitas, geraffineerd voedsel; allemaal factoren die ons microbioom negatief beïnvloeden en ons immuunsysteem ondermijnen.

Hoog tijd dus om de besluiten van politici of de effecten van campagnes niet af te wachten, maar zelf preventieve en duurzame maatregelen in te bouwen in ons alledaagse leven, onze praktijk en als onderdeel van de ‘individualized’ behandelplannen.Aandachtsgebied:

Astma COPD

Onderwerp:

leefstijl luchtvervuiling rinitis

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.