Gebruik ACE-remmers geassocieerd met verhoogd risico op longkanker

Het gebruik van ACE-remmers is geassocieerd met een verhoogd risico op longkanker, zo blijkt uit een groot cohortonderzoek bij bijna 1 miljoen patiënten. De associatie werd sterker met langduriger gebruik van de medicatie en piekte na meer dan 10 jaar.

Blánaid Hicks et al. voerden een grote populatiestudie uit om vast te stellen of het gebruik van ACE-remmers, ten opzichte van angiotensinereceptorantagonisten, is geassocieerd met een toegenomen risico op longkanker. In de UK Clinical Practice Research Datalink werden 992.061 patiënten geïdentificeerd die tussen 1995 en 2015 startten met antihypertensiva. Zij werden gevolgd tot de diagnose longkanker, overlijden of het einde van de studieperiode (31 december 2016). In totaal werden 335.135 patiënten behandeld met ACE-remmers, 29.008 met angiotensinereceptorantagonisten en 101.637 met beide.

Tijdens de gemiddelde follow-upperiode van 6,4 (SD 4,7) jaar kregen 7952 patiënten de diagnose longkanker (ruwe incidentie 1,3 (95% BI 1,2 tot 1,3) per 1000 persoonsjaren). Het gebruik van ACE-remmers was geassocieerd met een 14% hoger risico op longkanker (1,6 versus 1,2 per 1000 persoonsjaren; hazard ratio (HR) 1,14; 95% BI 1,01 tot 1,29), ten opzichte van het gebruik van angiotensinereceptorantagonisten. De HR’s namen geleidelijk toe met een langere duur van gebruik van de medicatie, waarbij de associatie evident werd na 5 jaar (HR 1,22; 1,06-1,40) en een piek werd waargenomen na meer dan 10 jaar (HR 1,31; 1,08-1,59). Rookstatus beïnvloedde de associatie niet significant (pinteractie = 0,40).

Hoewel de grootte van het geobserveerde effect bescheiden is, zijn ACE-remmers een van de meest voorgeschreven geneesmiddelklassen. Hierdoor kan een klein relatief effect zich vertalen in een groot absoluut aantal patiënten met een verhoogd longkankerrisico, aldus de onderzoekers.


  • Bronverwijzing
    1. Hicks BM, Filion KB, Yin H, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. BMJ. 2018;363:k4209.

Onderwerp:

longkanker

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.