Gearchiveerd versus nieuw tumormateriaal voor bepalen PD-L1-expressie

Behandeling met pembrolizumab leidt tot een betere algehele overleving (OS) van patiënten met PD-L1-positief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) in vergelijking met docetaxel, zo is gevonden in de KEYNOTE-010 trial. In een vooraf geplande verkennende analyse, die verscheen in Annals of Oncology, is onderzocht of de PD-L1-expressie van invloed is op de prognose. Daarbij werd gebruik gemaakt van gearchiveerd, maar ook van nieuw verzameld tumormateriaal.

De mediane follow-upperiode was 31 maanden, dus 18 maanden bovenop de oorspronkelijke analyse. Daaruit kwam naar voren dat het overlevingsvoordeel van pembrolizumab in vergelijking met docetaxel aanhield bij patiënten met eerder behandeld, PD-L1-positief gevorderd NSCLC (hazard ratio 0,66). Bij patiënten met een PD-L1-expressie van ≥ 50% was de HR voor het OS-voordeel 0,64 in de groep waarbij gearchiveerde materiaal werd gebruikt (44%) en 0,40 in de groep bij wie nieuwe biopten werden afgenomen (56%). Bij patienten met TPS ≥ 1%, waren de OS HR’s respectievelijk 0,74 en 0,59 bij gebruik van gearchiveerd en nieuw materiaal.


  • Bronverwijzing
    1. Herbst RS, Baas P, Perez-Gracia JL, et al. Use of archival versus newly collected tumor samples for assessing PD-L1 expression and overall survival: An updated analysis of KEYNOTE-010 trial. Ann Oncol. 2019 Jan 18.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.