Endobronchiale kleppen voor ernstig emfyseem

De gunstige resultaten van trials naar longvolumereductie met endobronchiale kleppen (EBV) hebben geleid tot de goedkeuring en implementatie ervan in de richtlijnen. Onlangs verscheen in European Respiratory Review een overzichtsartikel over EBV-therapie bij ernstig emfyseem.

De behandeling met one-way valves is verbeterd en is tegenwoordig een reguliere behandeloptie. De implementatie ervan vormt echter een uitdaging. Belangrijke zaken voor toekomstig onderzoek betreffen de selectie van patiënten en van de aan te pakken longkwabben, voorspellers voor een pneumothorax, positionering van longrevalidatie in combinatie met EBV-therapie, de vergelijking van longvolumereductie met EBV-therapie en de werkzaamheid op de lange termijn, bijwerkingen, impact op exacerbaties en ziekhuisopnamen, kosten en overleving.

Hopelijk kunnen al deze aspecten van de behandeling verder worden geoptimaliseerd door een toenemend aantal behandelde patiënten, de opzet van (inter)nationale registers en toekomstig onderzoek.


  • Bronverwijzing
    1. Hartman JE, Vanfleteren LEGW, van Rikxoort EM, et al. Endobronchial valves for severe emphysema. Eur Respir Rev. 2019;28(152).

Aandachtsgebied:

COPD

Onderwerp:

emfyseem longvolumereductie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.