Elektronische sigaretten: rapport van ERS task force

Elektronische sigaretten worden steeds meer gebruikt. Onderzoek met celkweken en diermodellen laten zien dat elektronische sigaretten meerdere nadelige effecten kunnen hebben. Op basis van de huidige kennis kunnen negatieve gezondheidseffecten op de lange termijn dan ook niet worden uitgesloten.

In een rapport van de ERS worden elektronische sigaretten gedefinieerd als elektrische apparaten die een aerosol uit een vloeistof genereren. Daarmee worden tabak-bevattende apparaten uitgesloten. De aerosol van een elektronische sigaret bevat potentieel giftige chemicaliën. In vergelijking met conventionele sigaretten zijn minder chemicaliën aanwezig en meestal ook in lagere concentraties. Ook secundaire blootstelling aan chemicaliën van elektronische sigaretten vormt een potentieel risico, vooral voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zo stelt de task force. Bovendien is er niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat elektronische sigaretten een hulpmiddel zijn bij stoppen met roken.

Omdat de langetermijneffecten van het gebruik van elektronische sigaretten onbekend zijn, concluderen de onderzoekers dat er geen bewijs is dat elektronische sigaretten op de lange termijn veiliger zijn dan tabak.


  • Bronverwijzing
    1. Bals R, Boyd J, Esposito S, et al. Electronic Cigarettes - Task Force report from the European Respiratory Society. Eur Respir J. 2018 Nov 21. [Epub]

Aandachtsgebied:

COPD

Onderwerp:

E-sigaret roken

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.