Elektronische neus kan longkanker in vroeg stadium opsporen

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Respiratory Society werden diverse Nederlandse onderzoeken gepresenteerd naar de vroege opsporing van longkanker met behulp van de eNose. De resultaten van deze onderzoeken laten zien dat de eNose hierbij zeer behulpzaam kan zijn.

Patiënten met COPD hebben een grotere kans op het ontwikkelen van longkanker. Uit onderzoek met de SpiroNose bij COPD-patiënten blijkt dat met behulp van ademanalyse COPD-patiënten die longkanker ontwikkelen, onderscheiden kunnen worden.1 Van de 639 COPD-patiënten die werden onderzocht, ontwikkelden 35 patiënten binnen 1 jaar klinisch manifeste longkanker. Een significant verschil was zichtbaar in de ademanalyse tussen de patiënten die wel en geen longkanker ontwikkelden.

Negatief voorspellende waarde
Ander Nederlands onderzoek liet zien dat gebruik van de Aeonose een belangrijke rol kan spelen in het snel uitsluiten van kleincellige longkanker. Vergelijking van de resultaten van de ademtest tussen patiënten met kleincellige longkanker en gezonde personen liet een sensitiviteit zien van 88,9%, een specificiteit van 80,0%, een positief voorspellende waarde van 51,6% en een negatief voorspellende waarde van 96,8%.2 Onderzoek van dezelfde onderzoeksgroep bij patiënten met niet-kleincellige longkanker liet zien dat gebruik van de Aeonose kan bijdragen aan de vroege diagnose. Differentiatie naar subtypes verbetert de diagnostische performance.3 De resultaten staan in onderstaande tabel.

Tabel. Diagnostische performance van de Aeonose

  N (cases/controles) Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Negatief voorspellende waarde AUC*
NSCLC 128/138 78,1 57,2 73,8 0,73
AC 81/109 81,5 53,2 79,5 0,74
SCC 26/91 84,6 78,0 94,7 0,80

* Area under curve


  • Bronverwijzing
    1. De Vries R, Dagelet JWF, Jongh de FHC, et al. Early detection of lung cancer in patients with COPD by eNose technolgy. ERS 2018, Parijs. Sessie 184; PA1760.
    2. Kort S, Brusse-Keizer M, Schouwink H, et al. Detection of small lung cancer by electronic nose. ERS 2018, Parijs. Sessie 184; PA1762.
    3. Kort S, Tiggeloven M, Brusse-Keizer M, et al. Detecting subtypes of non-small cell lung cancer by electronic nose. ERS 2018, Parijs. Sessie 184; PA1761.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.