Effectiviteit dupilumab bij glucocorticoïd-afhankelijk ernstig astma

Bij patiënten met glucocorticoïd-afhankelijk ernstig astma reduceert behandeling met dupilumab het gebruik van orale glucocorticoïden terwijl het aantal ernstige exacerbaties daalt en de longfunctie toeneemt. Dat concluderen Klaus Rabe et al in NEJM op basis van de resultaten van de VENTURE-trial.

Dupilumab is een volledig humaan anti-IL-4Rα monoklonaal antilichaam dat zowel IL-4- als IL-13- signalering blokkeert. Het doel van de VENTURE-trial (NCT02528214) was om bij patiënten met ernstig astma te onderzoeken of door behandeling met dupilumab het gebruik van orale glucocorticoïden kan worden teruggedrongen terwijl de astmacontrole wordt behouden. In totaal werden 210 patiënten gerandomiseerd naar add-on dupilumab (300 mg) of placebo elke 2 weken gedurende 24 weken. Na een glucocorticoïd ‘dose adjustment’-periode voorafgaand aan randomisatie, werd de glucocorticoïd-dosis verlaagd van week 4 tot week 20 en vervolgens vastgesteld voor 4 weken. Het primaire eindpunt was de reductie van de dosis glucocorticoïden op week 24.

De verandering in de glucocorticoïd-dosis was -70,1% in de dupilumab-groep en -41,9% in de placebo-groep (p < 0,001), 80 versus 50% van de patiënten had een dosisreductie van ten minste 50% en bij 69 versus 33% werd de dosis verlaagd tot < 5 mg per dag. Daarbij kon 48 versus 25% van de patiënten volledig stoppen met het gebruik van orale glucocorticoïden. Ondanks de afname in het gebruik van glucocorticoïden resulteerde dupilumab, in de totale populatie, in 59% (95% BI 37 – 74) minder ernstige exacerbaties in vergelijking met de placebogroep en daarnaast in een 0,22 liter (95% BI 0,09 – 0,34) hoger FEV1. Injectieplaatsreacties kwamen vaker voor met dupilumab dan met placebo (9 versus 4%), evenals eosinofilie (14 versus 1%).


  • Bronverwijzing
    1. Rabe KF, Nair P, Brusselle G, et al. Efficacy and Safety of Dupilumab in Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma. N Engl J Med. 2018 May 21. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Astma

Onderwerp:

dupilumab glucocorticoïden

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.