Delamanid leidt niet tot kortere conversietijd bij multiresistente tbc

Delamanid is een van de twee recent goedgekeurde geneesmiddelen voor de behandeling van multiresistente tuberculose. De resultaten van een fase III-studie tonen echter dat delamanid niet leidt tot een significant kortere conversietijd van de sputumkweek tijdens de eerste zes maanden van de behandeling.

Van de 714 gescreende patiënten kregen er 341 delamanid en 170 placebo, beide gecombineerd met een geoptimaliseerd achtergrondregime. Op baseline hadden 327 patiënten een positieve kweek voor multiresistente tuberculose. De mediane tijd tot conversie van de sputumkweek verschilde niet significant tussen de twee groepen (51 dagen in de delamanid-groep en 57 dagen in de placebogroep, hazard ratio 1,17; 95%-BI 0,91-1.51; p = 0,2157).

Nader onderzoek is nodig om de rol van delamanid bij de behandeling van multiresistente tuberculose te bepalen.


  • Bronverwijzing
    1. von Groote-Bidlingmaier F, Patientia R, Sanchez E, et al. Efficacy and safety of delamanid in combination with an optimised background regimen for treatment of multidrug-resistant tuberculosis: a multicentre randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel group phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2019 Jan 7.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.