Bronchiale thermoplastiek bij ernstig astma

Resultaten van de prospectieve PAS2-studie laten een verbeterde astmacontrole zien in de twee jaar na toepassing van bronchiale thermoplastiek (BT) met het zogeheten Alair BT-systeem.

BT is een niet-farmacologische interventie voor volwassen patiënten met ernstig astma die onvoldoende respons vertonen op ICS en LABA. Er zijn tot dusver ruim 6800 patiënten in 33 landen mee behandeld. Tijdens de ATS werden voor het eerst de resultaten tot 2 jaar gepresenteerd. In PAS2 werden 284 deelnemers uit 27 behandelcentra in de VS en Canada geïncludeerd. Ze waren gemiddeld 45,7 jaar oud en hadden een gemiddelde BMI van 32,2; bijna twee derde was vrouw.

Gemiddeld namen ze aan het begin van de studie 2269 µg ICS per dag, 74 µg LABA en 2,35 µg SABA. In het jaar voorafgaand aan de procedure had 78% van de deelnemers minstens 1 (gemiddeld 1,6) ernstige exacerbatie gehad, was 16% opgenomen geweest, en had 29% de spoedeisende hulp bezocht. 1 en 2 jaar na de procedure maakten significant minder deelnemers ernstige exacerbaties door, namelijk resp. 50,6% en 45,4%. Resp. 14,4% en 12,7% werd opgenomen, en resp. 18,3% en 13,5% bezocht de spoedeisende hulp. Eerste auteur dr. G. Chupp (New Haven, VS) zei dat gemiddeld genomen ook het ICS-gebruik daalde en in een aantal gevallen zelfs kon worden gestaakt. “BT biedt een goed alternatief aan patiënten die hun astma met medicatie niet voldoende onder controle kunnen brengen.”


  • Bronverwijzing
    1. Chupp G, Kline J, Khatri SB, et al. Post-Approval Study for Bronchial Thermoplasty (BT): Results to 2 Years. ATS 2017, abstract 5767.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.