BMP-signalering is mogelijke determinant voor PAH

Signalering via het ‘bone morphogenetic protein’ (BMP) heeft meerdere functies in de ontwikkeling en het functioneren van bloedvaten. De bevindingen van een dierexperimenteel onderzoek, die onlangs in Circulation verschenen, toonden dat VEGFR-3 een belangrijke regelaar is binnen de endotheliale signalering via type 2 BMP-receptoren (BMPR-2). Dit is mogelijk een determinant voor het ontstaan van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij mensen.

Bij mensen maken BMPR-2-mutaties een belangrijk onderdeel uit van de BMP-signalering. Die mutaties zijn aanwezigheid bij de meeste patiënten met familiale PAH. Echter, alleen een kleine subgroep van personen met een BMPR-2-mutatie ontwikkelt PAH. Dat gegeven wijst erop dat aanvullende modificerende factoren van de BMPR-2-functie een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de progressie van PAH.
Om de interactie tussen VEGFR-3 en BMPR-2 vast te stellen, deden de onderzoekers analyses in embryo’s van de zebravis en genetisch gemodificeerde muizen waarin geen endotheliale expressie van VEGFR-3 bestond. Daarnaast werd in vitro-onderzoek gedaan met menselijke endotheelcellen, waaronder primaire endotheelcellen van PAH-patiënten. Een attenuatie van VEGFR-3 in zebravisembryo’s deed de BMPR-2b-geïnduceerde ectopische angiogenese teniet. Endotheelcellen met een gestoorde VEGFR-3-expressie hadden geen respons op exogene BMP-stimulatie. Een endotheelspecifieke verwijdering van VEGFR-3 bij muizen resulteerde in een afname van de BMP-signaleringsresponsen en in een significante verergering van de hypoxiegeïnduceerde pulmonale hypertensie.
In overeenstemming met deze gegevens vonden de onderzoekers een significante afname van de VEGFR-3-expressie in pulmonale arteriële endotheelcellen van PAH-patiënten. Daarnaast vonden ze dat reconstitutie van de VEGFR3-expressie in die cellen leidde tot herstel van de BMP-signaleringresponsen.Aandachtsgebied:

PH

Onderwerp:

PAH VEGFR-3

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.