Beroepsmatige blootstelling is belangrijke risicofactor voor COPD

Hoewel er aanwijzingen zijn voor een verband tussen diverse beroepsmatige blootstellingen en een verhoogd risico op COPD, is hier weinig prospectief onderzoek naar gedaan. Een prospectieve studie uitgevoerd met data van de European Community Respiratory Health Survey met een follow-upperiode van maar liefst 20 jaar bevestigt dat beroepsmatige blootstelling een belangrijke risicofactor voor COPD is.

In 1991-1993 werd een willekeurige steekproef van personen van 20-44 jaar oud genomen. Zij werden gedurende maximaal 20 jaar gevolgd (tot 2010-2012). Op baseline en gedurende de follow-upperiode werd spirometrie uitgevoerd, waarbij nieuw ontstane COPD werd gedefinieerd op grond van het criterium voor de ondergrens van normaal voor postbronchodilator FEV1/FVC. Alleen personen zonder COPD of astma bij aanvang van de studie werden geïncludeerd. Op basis van het werkverleden werd een schatting gemaakt van de beroepsmatige blootstelling aan 12 categorieën agentia.

Van de 3.343 deelnemers ontwikkelden er 89 gedurende de follow-upperiode COPD, wat neerkomt op 1,4 gevallen per 1.000 persoonsjaren. Personen die waren blootgesteld aan biologische fijnstof hadden een hoger risico op COPD dan degenen die niet blootgesteld waren (relatief risico 1,6). Hetzelfde verband werd gevonden voor personen die waren blootgesteld aan gassen en dampen (RR 1,5) of aan pesticiden (RR 2,2).


  • Bronverwijzing
    1. Lytras T, Kogevinas M, Kromhout H, et al. Occupational exposures and 20-year incidence of COPD: the European Community Respiratory Health Survey. Thorax. 2018;73:1008-1015.

Aandachtsgebied:

COPD

Onderwerp:

fijnstof

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.