Bacteriële en virale microbiota voorspellend voor luchtweginfecties

Een case-controlstudie uit Utrecht, Nieuwegein, Hoofddorp en Haarlem die onlangs verscheen in The Lancet Respiratory Medicine suggereert dat nasofaryngeale microbiota kunnen dienen als een geldige proxy voor microbiota van de onderste luchtwegen bij kinderen met een onderste luchtweginfectie (LRTI).

LRTI’s zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij kinderen. Potentiële pathogene organismen zijn aanwezig in de luchtwegen bij zowel symptomatische als asymptomatische kinderen. De aanwezigheid hiervan duidt echter niet noodzakelijk op ziekte.

Eerst vond een prospectieve analyse plaats van 29 kinderen tussen de 4 weken en 5 jaar oud die waren opgenomen op de pediatrische intensivecareafdeling (PICU) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De intra-individuele concordantie wat betreft de virale en bacteriële microbiotaprofielen was hoog.

Vervolgens zijn 154 gevallen en 307 gematchte controles prospectief gerekruteerd in dit case-controlcohort. Op basis van diagnostiek van de microbiota zou in de toekomst de behandel- en diagnostische mogelijkheden kunnen verbeteren.


  • Bronverwijzing
    1. Man WH, van Houten MA, Mérelle ME, et al. Bacterial and viral respiratory tract microbiota and host characteristics in children with lower respiratory tract infections: a matched case-control study. Lancet Respir Med. 2019 Mar 15.

Aandachtsgebied:

Pneumonie

Onderwerp:

kinderen lage luchtwegen luchtweginfectie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.